تبلیغات
عشق حیدر - تکذیب کنندگان فدک بخوانند!......
 
عشق حیدر
بخاری در صحیحش ذر کتاب المغازی باب غزوه خیبر آورده است :
" عروه از عایشه نقل می کند که فاطمه دختر رسول خدا (ص) در پی ابوبکر فرستاد که میراث خود را از رسول الله (ص) از آنچه خداوند در مدینه و فدک به آنحضرت عطا کرده بود و آنچه از خمس خبیر باقی مانده بود درخواست می کرد....

لطفا به ادامه مطلب رجوع کنید.

یا علی...

               تکذیب کنندگان فدک بخوانند !           

            تکذیب حضرت زهرا (س )و غصب کردن حقش
بخاری در صحیحش ذر کتاب المغازی باب غزوه خیبر آورده است :
" عروه از عایشه نقل می کند که فاطمه دختر رسول خدا (ص) در پی ابوبکر فرستاد که میراث خود را از رسول الله (ص) از آنچه خداوند در مدینه و فدک به آنحضرت عطا کرده بود و آنچه از خمس خبیر باقی مانده بود درخواست می کرد. ابوبکر گفت : رسول خدا فرموده است : (ما میراثی باقی نمی گذاریم! آنچه از ما می ماند صذقه است . فقط آل محمد از این مال می توانند بخورند .)
و من بخدا قسم نمی خواستم از صدقه رسول خدا از همان حالی که در زمان رسول خدا بوده است چیزی کم و زیاد کنم و تغییر بدهم و به تحقیق در آن بطوری عمل می کنم که پیامبر عمل می کرده است !
و بدین سان ابوبکر از پرداختن هر مقدار ازآن پول به فاطمه خودداری کرد.پس فاطمه بر ابوبکر خشمگین شد و با او قهر کرد و حرف نزد تا روزی که از دنیا رفت. و فاطمه بیش از شش ماه پس از پیامبر زنده نبود. وقتی از دنیا رفت همسرش علی شبانه بر او نماز خواند و او را دفن کرد و اجازه نداد که ابوبکر بر او نماز بخواند و همانا علی در زمان حیات فاطمه پیروانی چند از مردم داشت ولی وقتی فاطمه از دنیا رفت یاوری برای خود نمی دید لذا مجبور به مصالحه و بیعت با ابوبکر شد هر چند در آن چند ماه بیعت نکرده بود ..." (صحیح بخاری ج 5 ص 82 -صحیح مسلم کتاب الجهاد .باب قول النبی لا نورث ما تر کنا فهو صدقه ج 5 ص 153 ج 3 ص 1380)
و همچنین مسلم در صحیحش در کتاب الجهاد باب قول النبی لا نورث ...آورده است :
" عایشه ام المومنین گوید : فاطمه دختر رسول الله (ص) پس از وفات پیامبر از ابوبکر درخواست کرد که مقدار میراث خود را از آنچه خداوند به پیامبرش هدیه فرموده و به جای گذاشته است به او پرداخت کند. ابوبکر به او گفت : رسول خدا (ص) فرموده است : " مامیراث نمی گذاریم . آنچه از ما باقی می ماند صدقه است " فاطمه خشمگین شد و از ابوبکر روی برگرداند و همچنین با او قهر بود تا روزی که از دنیا رفت و پس از پیامبر شش ماه زنده بود . عایشه گوید: و فاطمه از ابوبکر سهمیه خود را از ماترک رسول الله از خیبر و فدک و صدقه اش در مدینه درخواست می کرد ولی ابوبکر از او نپذیرفت و گفت : من هر کاری را که پیامبر انجام داده انجام می دهم زیرا می ترسم اگر چیزی از اوامرش را فرو گذار کنم منحرف گردم !!! اما صدقا اش در مدینه که همانا عمر آن را به علی و عباس داده است و اما خیبر و فدک که عمر آن را نزد خود گرفته است و گفت : اینها صدقه رسول الله بود که برای حقوقش پرداخت می شد و امر آن برای کسی است که ولایت امر را به عهده گرفته است و لذا در جای خود باقی است " ( صحیح مسلم ج 5 ص 155 کتاب الجهاد - صحیح بخاری کتاب فرض الخمس باب فرض الخمس ج 4 ص 96).
هر چند شیخین (بخاری و مسلم ) این روایتها را فشرده نقل کرده و خلاصه نموده اند تا اینکه حقیقت برای حق جویان کشف نشود و این شیوه آنان است که خاط حفظ آبروی خلفای سه گانه دنبال می کردند . ولی با این حال همین روایت ها کافی است که حقیقت ابوبکر را در رد ادعای فاطمه زهرا کشف کند تا جائی که حضرت زهرا به او خشمگین شود و تا روزی که از دنیا برود با او سخن نگوید. و همسرش شبانه طبق وصیتش او را دفن کند و به ابوبکر خبر هم ندهد. و از این روایات نیز چنین استفاده می کنیم که علی در طول شش ماه زنده بودن فاطمه زهرا پس از پدرش - با ابوبکر بیعت نکرد و پس از آن چون مردم را از خود دور می دید ناچار به بیعت و صلح با ابوبکر شد.
و آنچه بخاری و مسلم آن را تغییر داده اند ادعای فاطمه (س) است که پدرش فدک رادر زمان حیاتش به او هدیه کرده است و اصلا جزء میراث نیست . و بفرض اینکه پیامبران میراث باقی نمی گذارند چنانکه ابوبکر از پیامبر نقل کرد و فاطمه زهرا تکذیبش نمود و این روایتش با نص صریح قرآن که می فرماید : " و ورث سلیمان داود " و همانا داود از سلیمان ارث برد - فدک شامل این حدیث ادعائی نمی شود چرا که " هدیه " است و هیچ ربطی به ارث ندارد.
و لذا می بینیم که تمام مورخین و مفسرین و محدثین نقل می کنند که فاطمه (س) ادعا کرد که فدک ملکش است ولی ابوبکر تکذیبش نمود و از آنحضرت شاهد بر مدعایش خواست . حضرت زهرا علی بن ابی طالب و ام ایمن را به عنوان دوشاهد معرفی کرد ولی ابوبکر شهادت آندو را نپذیرفت و کافی ندانست!!!
واین را ابن حجر در صواعقش آورده و بدان اقرار کرده است که فاطمه ادعا کرد که فدک " نحله " (هدیه ) است و جز علی بن ابی طالب و ام ایمن شاهدی نیاورد و این شاهدان کافی نبودند ( الصواعق المحرقه ابن حجر هیثمی ص 37 شبهه هفتم .)
امام فخر رازی در تفسیرش می گوید : " وقتی رسول خدا از دنیا رفت فاطمه ادعا کرد که پدرش فدک را به او هدیه کرده است . ابوبکر به او گفت : تو در فقر عزیزترین مردم نزد من و در بی نیازی محبوبترین آنهائی ولی با این حال من در صحت سخنت تردید دارم پس نمی توانم به نفع تو داوری کنم . راوی گوید : ام ایمن و یکی از بردگان پیامبر به نفع فاطمه شهادت دادند ولی ابوبکر از فاطمه خواست شاهدی بیاورد که شرع آن را بپذیرد و او چنین شاهدی نداشت !!"
بهر حال ادعای فاطمه (س) که فدک را پیامبر در زمان حیاتش به او هدیه داده است و اینکه ابوبکر ادعایش را نگذیرفته و شهادت علی و ام ایمن را قبول نکرده نزد برخی مورخین معروف است و هر یک از ابن تیمیه و نویسنده سیره حلبیه و ابن القیم الجوزیه و دیگران نیز آنرا ذکر کرده اند . ولی بخاری و مسلم آن را خلاصه گوئی کرده و فقط مسئله میراث زهرا را یاد آور شدند تا به خواننده چنین تفهیم کنند که غضب فاطمه بر ابوبکر بی مورد است و ابوبکر کاری جز آنچه از پیامبر شنیده بود انجام نداده پس فاطمه ظالم است و ابوبکر مظلوم !!! و همه اینها بخاطر حفظ آبروی ابوبکر است لذا مراعات امانت نمی شود و صدق و راستی از احادیثی که بدیها ی خلفا را روشن می سازد دور می شود و بدینسان دروغهای امویان و انصار خلافت جایگزین حقیقت ها می شود هرچند به قیمت آبروی شخص پیامبر و یا پاره تنش حضرت زهرا تمام شود و از این روی بخاری و مسلم به افتخار ریاست و رهبری محدثین نزد اهل سنت و جماعت نائل آمدند و نزد اهل سنت کتابهایشان صحیح ترین و معتبر ترین کتاب پس از قرآن به شمار می آید. و این سخن مبتنی بر هیچ دلیل علمی نیست . با این حال همین مقدار کمی که بخاری و مسلم در فضائل حضرت زهرا (س) در کتابهایشان آورده اند را در تاپیک بعدی مورد بررسی قرار می دهیم تا معلوم شود همین مقدار برای محکومیت ابوبکر که زهرا را شناخته و ارزش زهرا را نزد خدا و رسولش - بیشتر از بخاری و مسلم _ فهمیده است کافی است و با این حال او زهرا را تکذیب کرد و شهادتش را نپذیرفت و گواهی همسرش را نیز نپذیرفت همو که رسول خدا در باره اش می فرماید : " علی با حق است و حق با علی است - هرجا که حق باشد علی با حق می گردد" پس بگذارید بسنده کنیم به گواهی بخاری و مسلم در تاپیک بعدی در انچه صاحب رسالت (ص) در باره پاره تنش فاطمه زهرا اقرار کرده است.
                                          http://eshgh-heidar.mihanblog.com


نوع مطلب :
برچسب ها : تکذیب کنندگان فدک بخوانند!......،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
شنبه 14 مرداد 1396 06:20 ق.ظ
Fabulous, what a webpage it is! This blog provides helpful information to us, keep it
up.
شنبه 14 مرداد 1396 12:00 ق.ظ
It's an remarkable piece of writing in support of all the internet visitors; they will get benefit from it I am sure.
شنبه 7 مرداد 1396 02:21 ب.ظ
Hey! I'm at work surfing around your blog from my new iphone
4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your
posts! Keep up the great work!
سه شنبه 15 فروردین 1396 12:51 ب.ظ
Wow, this post is pleasant, my younger sister is analyzing such things, thus I
am going to inform her.
جمعه 11 فروردین 1396 01:53 ق.ظ
Hi there, I would like to subscribe for this webpage
to get newest updates, so where can i do it please help.
پنجشنبه 10 فروردین 1396 09:54 ب.ظ
Very great post. I just stumbled upon your weblog
and wanted to say that I've really enjoyed browsing your weblog posts.
In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

 وبسایت عشق حیدر سلام الله علیهما

 جامعه مجازی گفتمان فاطمی

 طراحی پوسترهای مذهبی

 پایگاه تخصصی مدح و مرثیه


هیئت غریبان فاطمیه رفسنجان

 انجمن قاریان شهرستان رودسر